İşte Başvuru Şartları Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

İşte Başvuru Şartları

Devlet Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar?

Bu yardımlardan gerekli şartları sağlayan herkes yararlanabilmektedir. Bu yardımlardan siz de yararlanabilirsiniz. Devlet tarafından sağlanan yardımlar ve şartları bu haberimizde.

  1. Ailelere Destek Yardımları

Gıda Yardımları

Devlet ihtiyacı olan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aralığıyla gıda yardımında bulunmaktadır. Gıda yardımı yılda 2 defa olmaz üzere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığıyla dağıtılmaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nden tedarik edilen kömür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aralığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapılmaktadır. Yakacak yardımları hanelere en az 500 kg olacak şekilde dağıtılmaktadır.

Barınma Yardımları

Muhtaç vatandaşların, yaşadığı konutların oturulmayacak derecede eski ve bakımsız olduğu durumlarda, konutta yaşayanların sağlığını korumak amacıyla evlerinin bakım ve onarımı için maddi barınma yardımı devlet tarafından sağlanmaktadır. Devlet tarafından yapılan barınma yardımı sayesinde kötü koşullar altında yaşayan vatandaşlar sağlıklı huzur dolu yeni sıcak yuvalarına kavuşurlar.

Sosyal Konut Projesi

Devlet sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumda olan vatandaşlar için birçok il ve ilçemizde T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla evler yaparak uygun fiyatlarla, vatandaşların konut sahibi olmasını sağlamaktadır.

Doğum Yardımı Şartları Neler?

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15/052015 tarihinden beri doğum yardımı adı altında Türk vatandaşı olan mavi kart sahiplerinin canlı doğan ilk çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olarak bir sefere mahsus ödeme yapılmaktadır.

Ödeme 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğan çocuklar için yapılmaktadır. Ancak doğum yardımı ödemesi alınan çocuk sırasının tespiti 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar dahil edilerek yapılmaktadır.

Doğum yardımı alınabilmesi için Türk Vatandaşı olma şartı bulunmaktadır. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız doğum yardımı için Konsolosluklara başvurmaları gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları, bağlı bulundukları kuruma yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yardım

Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yapılarak yürütülen eşi vefat etmiş kadınlar için “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” 2010 yılının aralık ayında tamamlanmıştır. Bu projenin tamamlanmasıyla, kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı yasa ile eşi vefat eden kadınların düzenli olarak geçimlerini sağlaması amacıyla sosyal yardım programı başlatılmıştır. Başvurular 2012 şubat ayı itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınmaya başlamıştır.

Muhtaç asker ailelerine yardım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2013 yılından beri zorunlu askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşların yardıma muhtaç durumda olan ailelerine düzenli maddi yardımda bulunulmaktadır. Asker eğer bekar ise başvuru önceliği annede olmak koşuluyla anne veya baba başvuruda bulunabilmektedir. Askerlik görevini yerine getiren evli askerin resmi nikahlı eşi bu yardımdan faydalanabilmektedir.

Öksüz ve Yetimlere Yardım

Anne veya babası vefat etmiş olan maddi durumu yeterli olmayan çocuklara düzenli maddi yardım yapılmaktadır.

  1. Eğitim Yardımları

Maddi durumu yetersiz ailelere uygun koşullarda eğitim sağlanması amacıyla yapılan yardımdır. Bu yardımla yoksul ailelerin çocuklarının herkesle eşit şartlarda eğitim görmesi sağlanmaktadır. Eğitimle ilgi yapılan yardımlar,

Eğitim Materyali Yardımı

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kıyafet, forma, ayakkabı, çanta gibi temel okul ihtiyaçları için eğitim materyali yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı

Çocuklarını maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gönderemeyen yoksul ailelere çocukların okullarına devam etmesi şartıyla “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı ödemeleri Ziraat Bankası ve PTT’ler aralığıyla yapılmaktadır. Kız çocuklarının okumasına destek olmak amacıyla kız çocuklarına yapılan eğitim yardımı miktarı erkek çocuklarına yapılan miktardan daha fazladır.

Öğle Yemeği Yardımı

1997 yılından itibaren 8 yıllık temel eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulama kapsamında okulların bulunduğu merkezlere evleri uzak olan yoksul öğrencilerin öğle yemeği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanmak üzere il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Öğle yemeği yardımı 2003-2004 eğitim öğretim yılı itibariyle yapılmaktadır.

Ücretsiz Kitap Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aktarılmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerinin tamamına ücretsiz kitap yardımı sağlanmaktadır.

Öğrenci Taşıma, Barınma Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen taşımalı sistemden yararlanamayan ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ulaşım, barınma ve öğle yemeği yardımlardır.

Engelli Öğrenciler için Okullara Ücretsiz Servis

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (MÜLGA) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü ortak çalışması ile 2004–2005 eğitim yılından itibaren “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi” kapsamında engelli öğrenciler için okullara ücretsiz servis uygulaması başlatılmıştır.

  1. Yaşlılar için Yardımlar

Yaşlılık Yardımı

Yardıma muhtaç durumda olan yaşlılar için

– Türk vatandaşı olmak,

– 65 yaşını doldurmuş,

– Nafaka almayan ya da nafaka alması mümkün olmayan,

– 2828 kanun kapsamında harçlık almayan,

– Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3/1 inden az olması,

– Uzun süreli bir sigorta koluna bağlı olarak çalışmayan olması şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. 65 yaş aylığı, eski: 672 temmuz zammıyla birlikte 711 lira oldu

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından evde bakıma muhtaç ağır özürlü, veya yaşlı vatandaşlara bakan kişiye aylık verilen maaştır. Evde bakım maaşı, eski: 1.460 temmuz zamıyla 1.544 lira oldu

 

Related posts

Bir Cevap Yazın