DOLAR 32,6393 1.12%
EURO 34,9290 0.06%
ALTIN 2.447,122,36
BITCOIN 2182878-0,49%
Sakarya
24°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

17:08

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

ABONE OL
23 Mayıs 2024 19:06
D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları
0

BEĞENDİM

ABONE OL

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • dağdağa: gürültü, telâş,
 • dağılmak: 1. yayılmak. 2.saçılmak. 3. düzensizlik,
 • dağınık: saçılmış, karışık, perişan, tarumar, dikkatsiz, derbeder, savruk,
 • dağıtıcı: müvezzi.
 • dağıtılmak: feshedilmek, tevzi edilmek,
 • dağıtmak: bölmek, tevzi etmek, pay etmek, üleştirmek, parçalamak, feshetmek.
 • dağlamak: yakmak.
 • daha: henüz.
 • dâhil: iç, içeri, içinde.
 • dahilî: iç.
 • dâhiliye: iç işleri.
 • daim: sürekli, devamlı, ara vermeden, boyuna,
 • daima: her zaman, devamlı,
 • daimî: sürekli, devamlı, temelli.
 • dair: 1. ait, ilişkin. 2. hakkında. 3. üzerine.
 • dal: 1. kol. 2. bölüm. 3. şube.
 • dalâlet: sapkınlık,
 • dalamak: ısırmak,
 • dalaş: kavga, dövüş,
 • dalgı: gaflet, aymazlık,
 • dalkavuk: ikiyüzlü, yaltakçı, yardakçı,
 • dâm: tuzak.
 • dam: 1. çatı. 2. ahır. 3. ev. 4.cezaevi. 5. kavalye,
 • damat: güvey,
 • damgalamak: 1. damga vurmak. 2. lekelemek, karalamak, kötülemek,
 • dangalak: avanak, bön.
 • danışma: 1. istişare. 2. müracaat. 3. müzakere. 4. müşavere,
 • danışman: müşavir,
 • daniska: iyi, en iyi.
 • dar: 1. ensiz, kıt, elverişsiz. 2. zorlukla.
 • daralmak: 1. sıkılaşmak. 2.bunalmak, sıkılmak,
 • darbımesel: atasözü,
 • darılmak: küsmek, gücenmek, kırılmak,
 • dargın: küskün,
 • darlık: yokluk, yoksulluk,
 • darmadağınık: karmakarışık.
 • darülfünun: üniversite,
 • davet: çağrı,
 • davetiye: duyuru,
 • dayanak: destek,
 • dayanıklı: 1. sağlam. 2. metin.
 • dayanıksız: 1. çürük. 2. güçsüz.
 • dayanmak: yaslanmak, abanmak, çullanmak,
 • debdebe: görkem, şatafat,
 • dede: 1. büyükbaba. 2. ihtiyar. 3. yaşlı,
 • defa: kere, kez, sefer, öğün.
 • defetmek: savmak, savuşturmak,
 • define: gömü.
 • değer: 1. kıymet, fiyat, bedel, ücret. 2. artam, meziyet, kıymet, erdem, fazilet,
 • değerbilir: kadirşinas,
 • değersiz: bayağı, adi, soysuz.
 • değgin: 1. ait. 2. ilişkin. 3. dair.
 • değmek: temas etmek, dokunmak, ellemek,
 • değnek: sopa.
 • dehr: dünya,
 • dehşet: korku, yılgı,
 • dehşetli: korkunç,
 • dejenere: soysuzlaşmış.
 • dek: kadar, değin,
 • dekolte: açık.
 • delege: murahhas,
 • deli: akıl hastası, kaçık, çılgın, mecnun, divane,
 • delidolu: patavatsız,
 • delil: kanıt.
 • delişmen: şımarık, delidolu,
demeç: beyanat,
 • demirkazık: kutupyıldızı.
 • denek taşı: mihenktaşı.
 • deneme: tecrübe, deney, sınama, yoklama, muayene, tetkik, prova, araştırma.
 • denet: kontrol,
 • denge: muvazene,
 • denk: 1. eşit. 2. uygun,
 • denklem: eşitlik
 • deprem: zelzele,
 • depreşmek: nüksetmek,
 • derece: aşama, rütbe, basamak, kıvam, seviye, mertebe, kademe,
 • dergi: mecmua,
 • derhâl: hemen,
 • derlemek: toplamak, biriktirmek.
 • derman: 1. güç. 2. ilâç. 3. çare.
 • dermansız: güçsüz, hâlsiz, yorgun argın, bitik, takatsiz.
 • dernek: cemiyet, kuruluş,kurul,
 • dershane: derslik,
 • dertli: 1. üzgün. 2. hasta,
 • derya: deniz.
 • deste: 1. demet. 2. bağlam. 3. bağ.
 • destur: 1. izin. 2. savulunuz.
 • detay: ayrıntı,
 • deva: ilâç.
 • devamlı: sürekli, mütemadiyen, daimi,
 • devinim: hareket,
 • devir: 1. yaşayış. 2. dönem. 3. dönme,
 • devirmek: 1. düşürmek. 2.yıkmak. 3. içmek,
 • devran: 1. talih. 2. dünya. 3.kader. 4. baht. 5. zaman,
 • devre: dönem, çağ.
 • devrim: inkılâp,
 • devriye: kol, karakol,
 • devşirmek: toplamak,
 • deyim: tabir,
 • deyiş: üslûp.
 • dış: 1. dışarı. 2. hariç, harici,
 • dış alım: ithalat,
 • dış satım: ihracat,
 • dışbükey: konveks,
 • dışık: cüruf,
 • didaktik: öğretici,
 • didar: yüz, çehre.
 • difteri: kuşpalazı,
 • diğeri: başka, öbür, öteki,
 • dik kafalı: geçimsiz, inatçı, huysuz,
 • dikkatsiz: savruk, dalgın, özensiz, dil: gönül.
 • dilaver: bahadır, yiğit,
 • dilbaz: konuşkan,
 • dilber: güzel,
 • dildar: sevgili,
 • dilek: arzu, istek,
 • dilemek: istemek,
 • dilşat: mutlu, bahtiyar,
 • dimağ: beyin,
 • dinamik: hareketli, canlı,
 • dinç: esen, sağlam, güçlü, canlı, zinde,
 • dinlemek: kulak vermek, işitmek, söz dinlemek,
 • dinlenmek: 1. istirahat etmek. 2. önemsenmek, sözü geçer olmak,
 • dingin: sakin,
 • dinsel: dini.
 • dipli: 1. derin. 2. esaslı.
 • dirayet: 1. yetenek. 2. beceriklilik. 3. seziş,
 • direktif: yönerge, direktör: yönetici,
 • diri: 1. canlı, sağ, yaşayan. 2.solmamış. 3. pişmemiş,
 • dirilmek: canlanmak,
 • dirim: hayat,
 • dirlik: huzur, refah,
 • disiplin: düzen,
 • dişlemek: ısırmak,
 • dişli: güçlü, arkalı, koruyuculu.
 • divane: deli, kaçık,
 • diyalekt: lehçe,
 • diyalog: konuşma, anlaşma,
 • diyar: ülke.
 • dize: mısra,
 • dizgi: tertip, nizam,
 • dizgici: mürettip.
dizmek: sıralamak,
 • doğa: tabiat,
 • doğal: tabiî,
 • doğa ötesi: metafizik,
 • doğramak: kesmek, dilimlemek.
 • doğru: 1. düz. 2. namuslu, dürüst. 3. gerçek. 4. yasal,
 • doğrulamak: onaylamak, teyit etmek, tasdik etmek,
 • doğrulmak: yönelmek, düzelmek,
 • doğrultu: istikamet, yön, cihet,
 • doğu: şark.
 • doğuşlu: asil.
 • doğuştan: yaradılıştan,
 • doktor: hekim,
 • dokunaklı: üzücü, etkili, hüzünlü, acıklı,
 • dokunmak: değmek, ellemek,
 • dolan: hile
 • dolaşmak: gezinmek,
 • dolay: etraf, çevre, havali, yöre.
 • dolayı: …. ötürü, …. yüzünden, …. sebebiyle,
 • dolmak: 1. toplanmak. 2. tamamlanmak,
 • doludizgin: son hızla,
 • dombay: manda,
 • donakalmak: şaşmak,
 • donuk: mat, puslu.
 • doruk: zirve,
 • dost: arkadaş, ahbap,
 • dostane: dostça,
 • doymaz: aç gözlü,
 • doyum: yetinme, kanaat,
 • doyurucu: kandırıcı, inandırıcı,
 • doz: miktar.
 • dökmek: boşaltmak, akıtmak, saçmak, salmak, bırakmak, açığa vurmak, söylemek,
 • dönmek: 1. geri gelmek. 2.caymak. 3. devretmek,
 • döş: göğüs,
 • döşeme: mefruşat,
 • dövüş: kavga,
 • dua: yakarış,
 • dumanlı: sisli,
 • durağan: sabit,
 • durgun: keyifsiz, neşesiz, sakin.
 • durmadan: sürekli, aralıksız,
 • durmak: kesilmek, dinmek, bulunmak, işlemek,
 • duru: berrak, temiz.
 • durum: vaziyet, hâl.
 • duyarlık: hassasiyet,
 • duygu: his.
 • duygulu: içli, hassas,
 • duygusuz: kalpsiz,
 • dünya: 1. âlem, acun, evren.2. el gün, herkes,
 • düş: rüya.
 • düşmek: 1. yuvarlanmak. 2. yağmak. 3. isabet etmek. 4. alçalmak.
 • düşünce: 1. fikir, kanı, anlayış. 2. tasa, kaygı,
 • düşünceli: tasalı,
 • düşüncesiz: 1. tasasız, kaygısız. 2. fikirsiz,
 • düşünür: filozof,
 • düvel: devletler.
 • düyun: borçlar,
 • düz: doğru, sade.
 • düzelmek: iyileşmek,
 • düzen: 1. tertip, intizam. 2.akort. 3. hile.
 • düzenbaz: hileci, düzenci,
 • düzenci: hileci,
 • düzenlemek: tertip etmek, düzeltmek, tanzim etmek,
 • düzenli: düzgün, muntazam,
 • tertipli, derli toplu,
 • düzey: seviye,
 • düzme: sahte,
 • düzmece: uydurma, sahte,
 • düzmeci: sahtekâr,
 • düztaban: uğursuz,
 • düzülmek: koyulmak,
 • düz yazı: nesir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.