Akciğer Kanserine Ne Sebep Olur?

Akciğer kanserinin kesin nedeni hala araştırılmaktadır. Bazı risk faktörlerinin hücrelerin kanserli hale gelmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. Akciğer kanseri için risk faktörleri içinde sigara içmek, hava kirliliğine maruz kalmak ve genetik faktörler yer alır.

Sigara Akciğer Kanserine Neden Olur mu?

Erkek ve kadınlarda akciğer kanserinin başlıca sebebi sigara içmektir. 1876’da, sarılı sigara yapmak için bir makine icat edildi ve böylece derhal herkese ucuz tütün ürünleri sağladı. O zamandan önce akciğer kanseri nispeten nadirdi. Seri sigara üretiminin icadından sonra, sigara ve akciğer kanseri hızlı bir şekilde arttı. Şu anda, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık% 90’ı sigara içmeye bağlıdır. Radon gazı, kirlilik, toksinler ve diğer faktörler, kalan% 10’a katkıda bulunur.

 

Sigara ve sigara dumanı 70’den fazla kansere yol açan kimyasal (kanserojen) ihtiva eder. Sigara dumanında bulunan kanserojenlerin bazıları şunlardır:

 • Kurşun (çok zehirli bir metal)
 • Arsenik (bir böcek ilacı)
 • Kadmiyum (bir pil bileşeni)
 • İzopren (sentetik kauçuk yapmak için kullanılır)
 • Benzen (bir benzin katkı maddesi)
 • Puro dumanı, özellikle kanser olduğu düşünülen tütüne özgü nitrozaminler (TSNA’lar) açısından ağırdır.

Akciğer Kanseri

Sigara dumanı, hava yolu hücrelerindeki saç benzeri çıkıntılara zarar verir ve kimi zaman öldürür. Bunlar kirpikler olarak bilinir. Kirpikler normalde toksinleri, kanserojenleri, virüsleri ve bakterileri temizler. Kirpikler dumanla hasar görmüş olduğunde yada yok edildiğinde, bu maddelerin tümü akciğerlerde birikerek enfeksiyon ve akciğer kanseri şeklinde sorunlara sebep olabilir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Ne yazık ki, akciğer kanserleri çoğu zaman ya erken semptomlara yahut insanoğluın göz ardı edebilecekleri spesifik olmayan erken semptomlara sahip değildir. Akciğer kanseri olan ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin yaklaşık% 25’i, rutin bir kontrol esnasında göğüs röntgeni veya BT çektikten sonra veya başka problemler için bir prosedür olarak teşhis edilir. Tespit edilebilecek akciğer kanseri semptomları aşağıda yer almaktadır.

Akciğer Kanseri Emareleri;

 • Öksürük (kronik, tekrarlayan)
 • Bitkinlik
 • Kilo kaybı
 • Nefes darlığı veya hırıltılı solunu
 • Kan içeren balgam şeklinde öksürmek
 • Göğüs ağrısı

Üç Yaygın Akciğer Kanseri Tarama Yöntemi

Akciğer kanseri taraması çoğu zaman üç yöntem kullanılarak gerçekleştirilir.

Fizik Muayene

Fizik muayenede hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük, ağrı ve öteki olası akciğer kanseri belirtileri aranır. Kanserin ilerlemesine bağlı olarak, akciğer kanseri semptomlarının diğer erken belirtileri içinde terleme eksikliği, boyun damarlarının genişlemesi, yüz şişmesi, aşırı derecede daralmış öğrenciler ve öteki belirtiler yer alabilir. Fiziksel muayene ek olarak hastanın sigara içme geçmişini ve bir göğüs röntgeni içerecektir.

Balgam Sitoloji İmtihanı

Balgam sitoloji muayenesi, bir hastanın mukusunun (balgam) mikroskobik incelemesini içerir.

Spiral CT Testi

Bu CT tarama yöntemi, vücudun iç işleyişinin detaylı bir görüntüsünü oluşturur. Spiral bir CT makinesinin içinde, hastanın vücudunun ilgili kısımlarının ayrıntılı görüntüleri alınır. Bu görüntüler daha sonra hastanın iç organlarının üç boyutlu görüntülerini oluşturmak için bir X-ışını makinesine bağlanır. Bu görüntüler potansiyel olarak kanserli tümörleri ortaya çıkarabilir.

 

Araştırmacılar tarafınca yapılan bir araştırma, 30 yada daha çok yıl süresince günde en az bir paket sigara içen 55 ila 74 yaşlarındaki kişilerin akciğerlerle ilgili spiral BT çalışmasından yararlanabileceğini ileri sürdü.

Akciğer Kanseri Teşhisi

Tarama testleri bir ferdin akciğer kanseri olduğunu gösteriyorsa, kesin tanısal testler bir patolog tarafınca yapılabilir. Patolog, akciğer kanserini tiplemek ve evrelemek için hastanın akciğer hücrelerini balgam, balgam yada bir biyopsi örneğinden inceleyecektir.

Akciğer Kanseri Biyopsisi

Daha önce belirtildiği benzer biçimde, hastanın şüpheli kanserinden alınan bir doku örneği, kesin bir akciğer kanseri teşhisi dercetmek için genellikle en iyi yöntemdir. Genel olarak akciğer biyopsileri, iğne biyopsisi, akciğer bronkoskopi tekniği veya dokunun cerrahi olarak çıkarılmasıyla elde edilir. Kanserin yayılması hakkında daha çok informasyon almak için birçok başka test yapılabilir.

Aşama IV akciğer kanseri dahil olmak üzere akciğer kanseri türleri ve akciğer kanseri evreleri için aşağıdaki slaytlara bakın.

Akciğer Kanseri Türleri

Bir tek iki ana akciğer kanseri türü vardır: ufak hücreli akciğer kanseri ve ufak hücreli olmayan akciğer kanseri. Akciğer kanseri tümörlerinin% 5’inden azcaı bir karsinoid tümör şeklini alırken, diğer kanserli tümörler, adenoid kistik karsinomlar, lenfomalar ve sarkomlar dahil daha da nadirdir. Vücudun başka bir yerindeki kanser akciğerlere yayılabilse de, bunlar akciğer kanseri olarak kategorize edilmemiştir.

Büyük Hücreli Akciğer Kanseri

Ufak hücreli olmayan akciğer kanserleri en yaygın akciğer kanseri türüdür. Bu kanserler tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık% 90’ını oluşturur ve ufak hücreli akciğer kanserlerinden daha az agresiftir, kısaca diğer doku ve organlara daha yavaş yayılırlar.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Yulaf hücreli akciğer kanseri olarak da adlandırılan minik hücreli akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık% 10’unu oluşturur. Bu kanser türü hızla yayılma eğilimindedir.

Akciğer Kanseri Aşamaları

Akciğer kanserinin türü belirlendikten sonra, türe bir akciğer kanseri aşaması atanır. Safha, kanserin vücutta ne kadar yayıldığını gösterir (örneğin, lenf düğümlerine yada beyin benzer biçimde uzak organlara). Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin evreleri, ufak hücreli akciğer kanserlerinden farklıdır. Aşağıda listelenen aşamalar, Ulusal Kanser Enstitüsü’nün akciğer kanseri evreleme bilgilerinden alınmıştır; farklı aşamalandıran başka sistemler de vardır (Amerikan Kanser Derneği’nin SEER sistemi):

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Aşamaları

Sınırlı evre: Bu formda, ufak hücreli akciğer kanseri, tipik olarak akciğerlerde ve lenf düğümlerinde, göğsün bir tarafıyla sınırı olandır. Minik hücreli akciğer kanseri olan yaklaşık üç kişiden biri, ilk tanıda sınırlı evre kansere sahiptir.

Kapsamlı safha: Bu, bir akciğere yayılmış, her iki akciğere, göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerine veya diğer vücut kısımlarına yayılmış küçük hücreli akciğer kanserini ifade eder. Küçük hücreli akciğer kanseri olan yaklaşık üç kişiden ikisinde, ilk tanıda yaygın kanser vardır.

Ufak Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Aşamaları

Gizli saklı (gizli) aşama: Bu aşamada, kanser hücreleri bir balgam sitoloji muayenesinde veya başka bir testte görünür, sadece tümör konumu bulunamaz.

Safha 0 (karsinoma in situ): Bu akciğer kanseri aşamasında, kanser hücreleri yalnızca hava geçişlerini kaplayan hücrelerin en üst katmanında bulunur ve akciğerlerin daha derinlerine sızmaz yada hava geçitlerinin ötesine yayılmaz.

Aşama I: küçük bir akciğer kanseri tümörü keşfedilir (3 santimetreden daha ufak), sadece çevredeki akciğer zarlarına, lenf düğümlerine yada akciğerlerin ana bronşiyal dallarına yayılmamıştır.

Aşama II: evre II akciğer kanserinin teşhis edilebilmesi için birkaç yol vardır. Birincisi, akciğer kanserinin akciğerlere yakın lenf düğümlerine yayılmış olmasıdır.

Aşama IIA: Tümör 3 santimetre ile 5 santimetre arasındaysa akciğer kanseri safha IIA olarak tanımlanır. öteki faktörler de bu sınıflandırmaya yol açabilir.
Evre IIB: Akciğer kanseri tümörü 5 santimetre ile 7 santimetre arasındaysa safha IIB olarak kategorize edilir. öteki faktörler de bu sınıflandırmaya yol açabilir.
Aşama III: evre II akciğer kanserinde olduğu şeklinde, aşama III’ün birkaç tarifı vardır. Birincisi, akciğer kanserinin göğsün ortasındaki hem akciğerde aynı zamanda lenf düğümlerinde bulunmasıdır. Safha III akciğer kanseri iki alt gruba ayrılmıştır.

Aşama IIIA: Bu, başladığı yerden göğsün aynı tarafına yayılmış bir akciğer kanserini tanımlar.
Safha IIIB: Bu, kanserin göğsün karşı tarafına yada köprücük kemiğinin üstüne yayıldığı bir akciğer kanserini tanımlar.
Evre IV: Bu, akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır. Kanser herhangi bir boyutta olabilir, sadece bu üç şeyden ikisi gerçekleşti:

 • Kanser başladığı yerden karşı akciğere yayıldı.
 • Akciğeri çevreleyen sıvıda kanser hücreleri ortaya çıkarılmıştır.
 • Kalbi çevreleyen sıvıda kanser hücreleri ortaya çıkarıldı.

Ameliyat

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin erken evre (evre 0 veya hatta bazı evre I) kanser tedavisi ameliyattan fayda sağlayabilir. Kanseri içeren bir akciğer segmentinin bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir; bazı kişilerde bu bir tedavi ile sonuçlanabilir. Bununla birlikte, birçok hasta, ameliyatla alınmayan kanser hücrelerini öldürmek için hala kemoterapi, radyasyon tedavisi veya her ikisini de görüyor. Küçük hücreli akciğer kanserleri neredeyse hiçbir zaman erken teşhis edilemediğinden, ameliyat (ve diğer tedaviler) yaşamı uzatabilir, ancak nadiren de olsa bir tedavi ile sonuçlanabilir.

 

İleri Akciğer Kanseri Tedavisi

Küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin çoğu kemoterapi ile tedavi edilir; ayrıca radyasyon tedavisi ve cerrahi ile tedavi edilebilirler. İleri hastalığı olan birçok hastada, hastanın durumuna ve kanser doktorlarının tavsiyelerine bağlı olarak bu yöntemler bir arada kullanılabilir.

Hedefli Akciğer Kanseri Tedavileri

Hedefe yönelik tedaviler olarak bilinen bazı tedaviler, kanser hücrelerinin hayatta kalması ve büyümesi için gereken yeni kan damarlarını hedefleyerek akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini önlemek veya durdurmak için tasarlanmıştır. Diğer tedaviler, kanser hücrelerinin büyümesi veya çoğalması için gerekli kimyasal sinyallere müdahale ederek akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını hedefler.

Akciğer Kanseri Teşhisi Sonrası Yaşam

Akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra depresyonda ve üzgün hissetmek alışılmadık bir durum değildir. Ancak araştırmalar devam ediyor ve tedavi ile hayatta kalmak ve hayatınızı uzatmak mümkün. Teşhis konulsa bile, sağlıklı bir yaşam tarzı geliştiren ve sigarayı bırakan kişilerin değişmeyenlere göre daha başarılı olduğuna dair kanıtlar vardır.

Akciğer Kanseri için Artan Risk Faktörleri

Akciğer kanserleri hakkında çok şey anlaşılmış olsa da, hala belirsiz olan birçok şey ve durum vardır. Örneğin, açık risk faktörleri olmamasına rağmen bazı ailelerin neden akciğer kanseri öyküsü olduğu bilinmemektedir. Aynı şey, açık risk faktörleri olmaksızın akciğer kanseri geliştiren bazı hastalar için de geçerlidir. Yüksek arsenik konsantrasyonuna sahip su içmek akciğer kanseri riskini artırabilir ancak sürecin nasıl gerçekleştiği net değildir. Ek olarak, sigara içmeyenlerde akciğerlerde adenokarsinomun sigara içenlere göre daha yaygın olmasının nedeni bilinmemektedir.

Akciğer Kanserini Önleme

Çoğu akciğer kanseri için, bir kişi asla sigara içmezse ve ikinci el dumandan kaçınırsa, önleme mümkündür. Sigarayı bırakanların, 10 yıl içinde akciğer kanserine yakalanma riski, hiç sigara içmemiş gibi, neredeyse aynı riske düşer. Diğer risk faktörlerinden kaçınmak (örneğin, benzen veya asbest gibi belirli kimyasallar veya bileşikler veya hava kirliliği), bazı kişilerin akciğer kanseri geliştirmesini de önleyebilir.