DOLAR 33,0029 0.31%
EURO 35,4521 0.22%
ALTIN 2.474,950,23
BITCOIN 20153540,35%
Sakarya
32°

AÇIK

13:12

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
A Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları

ABONE OL
23 Mayıs 2024 19:04
A Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
0

BEĞENDİM

ABONE OL

A Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları

1. Ab İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • abanmak: 1. yaslanmak. 2. dayanmak. 3. yüklenmek. 4. çullanmak,
 • abartı: mübalâğa,
 • abartılı: mübalâğalı,
 • abartmak: 1. mübalâğa etmek. 2. şişirmek. 3. büyütmek,
 • abece: alfebe. abecesel: alfabetik,
 • abes: lüzumsuz, gereksiz, boş.
 • abide: anıt.
 • abideleşmek: anıtlaşmak, abluka: kuşatma, sarma,
 • abuk sabuk: 1. boş, anlamsız. 2. saçma sapan,
 • abstre: soyut,
 • abullabut: hantal, kaba.
 • abus: somurtkan, çatık, acaba: acep.
2. Ac İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • acar: 1. taşkın, atılgan. 2. güçlü, cesur. 3. becerikli, acayip: tuhaf, garip, yadırganan, değişik.
 • acele: tez, çabuk, ivedi, süratli, hızlı, hemen,
 • aceleci: ivecen.
 • Acemce: Farsça, acemi: 1. toy, beceriksiz. 2. bilgisiz,
 • acemilik: toyluk,
 • acep: acaba.
 • acı: 1. üzüntü, ıstırap. 2. dokunaklı. 3. keskin. 4. tiz. 5. kederli,
 • acıklı: 1. üzücü, dokunaklı, hazin. 2. trajik. 3. dramatik..
 • acıma: merhamet, duygulanma, etkilenme,
 • acımasız: merhametsiz, zalim,
 • acımaz: zalim,
 • acil: süratli, ivedili,
 • âciz: 1. beceriksiz. 2. güçsüz,
 • acun: 1. dünya, âlem. 2. kainat. 3. evren.
3. Aç İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • aç: 1. yoksul, parasız. 2. haris. 3. fakir,
 • aç gözlü: tamahkâr, doymaz, haris,
 • aç gözlülük: tamah,
 • açı: 1. yön. 2. görüş,
 • açıcı: ferahlatıcı, güzelleştirici.
 • açık: 1. belli. 2. belirgin. 3. engelsiz. 4. aleni. 5. belli. 6. sarih. 7. boş. 8. örtüsüz.
 • açık artırma: müzayede,
 • açıkça: net, alenen, aşikâre, düpedüz,
 • açıkgöz: kurnaz, uyanık, açıklama: 1. izah, itiraf. 2. ifşa. 3. tavzih. 4. şerh. 5. tefsir. 6. yorum,
 • açıklık: 1. aydınlık, çıplaklık. 2. genişlik, en. 3. mesafe. 4. sarahat. 5. vuzuh. 6. uzaklık,
 • açıktan: bedava, karşılıksız,
 • açık yürekli: samimî, açık kalpli.
 • açılış: küşat.
 • açılma: (açılmak) 1. ferahlamak. 2. bollaşmak. 3. delinmek. 4. yırtılmak. 5. anlamak,
 • açıölçer: iletki, gönyemetre.
 • açlık: 1. kıtlık, 2. yoksulluk,
4. Ad İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ad: isim, nam, şöhret, mahlas.
 • adabımuaşeret: görgü,
 • adale: kas
 • adalet: 1. hakkaniyet. 2. doğruluk. 3. eşitlik,
 • adaletli: adil.
 • adam: 1. insan. 2. erkek. 3. mert.
 • adamak: niyet etmek,
 • adamakıllı: iyice, güzelce, enikonu, gayet, kıyasıya,
 • adamcıl: sokulgan, evcil, ehli.
 • adamsendeci: ilgisiz,
 • adamsız: yalnız,
 • adap: 1. Töre. 2. Yol, yordam.
 • adaptasyon: uyarlama, uyma.
 • adapte: uyarlanmış,
 • adavet: düşmanlık.
 • aday: namzet,
 • adçekme: kura.
 • adem: yokluk, ölüm.
 • âdem: adam, insan,
 • âdemoğlu: insanoğlu, kişioğlu.
 • adet: sayı, tane.
 • âdet: 1. alışkanlık, huy. 2.görenek,
 • adeta: bayağı, basbayağı, enikonu,
 • adıl: zamir.
 • adına: hesabına, namına,
 • adi: bayağı, aşağılık, sıradan,
 • basit, değersiz,
 • adil: adaletli, insaflı, haktanır.
 • adilâne: adaletçe, hakça, insaflıca,
 • adli: tüzel,
5. Af İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • af: bağışlama.
 • afaki: 1. dereden tepeden, gelişigüzel. 2. objektif, nesnel.
 • afallamak: şaşırmak, aferin: bravo.
 • afet: 1. yıkım. 2. belâ. 3. kırım.
 • affetmek: bağışlamak,
 • afili: gösterişli,
 • afif: iffetli, temiz, afiyet: esenlik, sağlık,
 • afsun: büyü.
 • afsuncu: büyücü,
6. Ağ İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ağababa: dede.
 • ağarmak: 1. beyazlamak. 2.aydınlanmak, ağartmak: beyazlatmak,
 • ağı: zehir.
 • ağır: 1. (kilosu) fazla. 2. değerli. 3. çetin, güç. 4. yüklü, yükümlü. 5. dokunaklı. 6. şiddetli. 7. sıkıntılı. 8. yavaş.
 • ağırbaşlılık: 1. sakinlik, dinginlik. 2. ciddilik. 3. temkin, vakur,
 • ağırlaşmak: fenalaşmak, kötüleşmek, bozulmak,
 • ağırkanlı: üşengen, ağırlama: ikram,
 • ağıt: 1. mersiye. 2. sagu.
 • ağızsız: sessiz, yumuşak huylu.
 • ağrı: ıstırap, acı.
7. Ah İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ahali: topluluk.
 • ahbap: 1. dost. 2. arkadaş. 3.tanıdık,
 • ahdetmek: andetmek.
 • ahenk:uyum.
 • aheste: yavaş, ağır.
 • ahit: ant, yemin,
 • ahize: alıcı.
 • ahlâk: 1. huy. 2. terbiye. 3. töre.
 • ahlâksız: 1. sefil. 2. iffetsiz,namussuz,
 • ahmak: budala, aptal,
 • ahu: ceylan.
 • ahval: 1. durumlar, hâller.
8. Ai İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • aidat: ödenti.
 • aidiyet: ilgi.
 • ait: ilişkin.
9. Aj İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ajan: casus, temsilci.
10. Ak İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ak: beyaz.
 • akabinde: ardından, arkasından.
 • akar: akıcı, akışkan, sıvı.
 • akdem: önce.
 • akıbet: son.
 • akıcı: akışkan, sıvı, akar.
 • akıl: 1. us. 2. bilinç, hafıza, bellek, zihin. 3. fikir. 4. muhakeme,
 • akıllı: 1. zeki. 2. uyanık. 3.gözüaçık. 4. mutedil,
 • akılsız: düşüncesiz,
 • akılâne: akıllıca,
 • akım: cereyan, akıntı, hareket.
 • akıntı: 1. akım, cereyan. 2. akma, akış. 3. seyelân. 4. eğiklik,
 • akide: inanç.
 • akis: 1. yankı. 2. tepke. 3.zıt, ters, aksi. 4. evirtim,
 • akit: mukavele, sözleşme,kontrat,
 • aklen: akılca,
 • aklıselim: sağduyu,
 • akraba: hısımlar,
 • aksan: söyleyiş,
 • aksi: 1. huysuz. 2. ters. 3. aykırı. 4. çelişik,
 • aksiseda: yankı,
 • akşamcı: sarhoş,
 • aktarmak: devretmek,
 • aktüalite: güncellik.
11. Al İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • al: kırmızı.
 • ala: alaca, karışık renkli,
 • âlâ: iyi, fevkalâde,
 • alabildiğine: azami,
 • alaca: ala.
 • alâimisema: gökkuşağı,
 • alâka: ilgi.
 • alâkalı: ilgili.
 • alâmet: 1. belirti. 2. iz. 3.işaret,
 • alan: saha.
 • alâyiş: gösteriş, övünme, alçalmak: 1. soysuzlaşmak,
 • bayağılaşmak, adileşmek, kötüleşmek. 2. inmek,
 • aldanmak: 1. yanılmak. 2.aldatılmak,
 • aidatı: hile.
 • aldatmak: 1. kandırmak. 2. avutmak. 3. yutturmak. 4. dolandırmak 5. tuzağa düşürmek,
 • aldırmaz: lâkayt, kayıtsız,
 • aldırmazlık: kayıtsızlık, tasasızlık,
 • aldırışsız: umursamayan, kayıtsız, aldırmaz, lâkayt.
 • alelacele: çarçabuk, ivedilikle.
 • alelâde: 1. basbayağı, olağan. 2. sıradan, bayağı,
 • âlem: 1. dünya. 2. cihan. 3.evren. 4. eğlence,
 • aleni: belli,
 • aleyh: karşı, karşıt,
 • alfabe: abece,
 • algı: idrak,
 • alıcı: müşteri,
 • alık: şaşkın, düşüncesiz,
 • alımlı: çekici, güzel, cazibeli.
 • alıngan: duygulu,
 • alınmak: incinmek, gücenmek.
 • alın yazısı: talih, mukadderat,
 • alışmak: 1. ısınmak. 2. duygusuzlaşmak. 3. dadanmak. 4. intibak,
 • âlicenaplık: cömertlik, şereflilik,
 • âlim: bilgin, alkolik: sarhoş,
 • alkışçı: şakşakçı.
 • Allah: 1. Mevla. 2. Çalap. 3. Hak. 4. Huda.
 • allahlık: saf.
 • alp: yiğit, er, kahraman,
 • altüst: karmakarışık,
 • alternatif: seçenek,
 • altıntop: greyfurt,
 • altıpatlar: toplu tabanca,
12. Am İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ama: 1. lâkin. 2. fakat,
 • âmâ: 1. kör. 2. cahil,
 • amaç: 1. gaye, güdü, hedef. 2. erek, maksat, kasıt, garaz. 3. emel, murat. 4. ülkü, ideal. 5. niyet. 6. azim.
 • amade: hazır.
 • amansız: insafsız, acımasız,
 • ameliyat: 1. uygulama. 2.operasyon,
 • amele: işçi. amil: etken.
 • amir: 1. buyuran, buyurucu. 2. üst.
 • amiyane: 1. basit. 2. değersiz.
 • amme: 1. topluluk. 2. kamu.
 • amut: dikme, ana: 1. anne. 2. valide,
13. An İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ana: 1. temel. 2. asli, esas.
 • anadan doğma: 1. çıplak. 2. doğuştan.
 • anafor: kazanç,
 • anaforcu: bedavacı,
 • analiz: tahlil, çözümleme,
 • anamal: sermaye,
 • anane: gelenek, töre.
 • ananevi: geleneksel, gelenekli.
 • andavallı: budala,
 • andetmek: ahdetmek,
 • andıran: benzeyen, eş, benzer.
 • andırmak: benzemek, çekmek (birine), hatırlatmak,
 • anı: hatıra.
 • anılmak: hatırlanmak, yadedilmek.
 • anıt: abide.
 • ani: apansız, ansızın, birdenbire, hemen,
 • aniden: hemen, anket: 1. soruşturma. 2. araştırma.
 • anlam: 1. mana. 2. kavram,
 • anlamak: 1. akıl etmek. 2. soruşturmak. 3. idrak etmek. 4. sezmek, farketmek. 5. bilgisi olmak.
 • anlamdaş: eşanlamlı,
 • anlamlı: manalı, imalı, manidar, mantıklı,
 • anlamsız: manasız, boş, kuru, yavan, mantıksız,
 • anlaşmak: 1. uyuşmak. 2. sözleşmek, kavilleşmek. 3. bağdaşmak. 4. kaynaşmak. 5. uzlaşmak. 6. barışmak.
 • anlaşmazlık: ihtilâf, aykırılık, geçimsizlik, birleşmezlik.
 • anlatım: 1. ifade. 2. nakletme, hikâye etme.
 • anlatmak: 1. açıklamak. 2. aydınlatmak, açmak. 3. yorumlamak. 4. açımlamak. 5. tafsil etmek,
 • anlayış: 1. düşünce. 2. izan. 3. zihniyet. 4. müsamaha,
 • anlayışlı: zeki, müdrik, ferasetli.
 • anlayışsız: düşüncesiz,
 • ant: 1. yemin. 2. antlaşma, ahit.
 • antika: 1. eski. 2. tuhaf.
 • antipati: 1. sevmezlik. 2. soğukluk, antipatik: sevimsiz, soğuk, antre: giriş.
 • antreman: 1. egzersiz. 2. idman, spor.
14. Ap İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • apaçık: belli, görünür,
 • aşikâr, sarih.
 • apansız: aniden, ansızın, birdenbire,
 • aparmak: sürüklemek, çekip götürmek,
 • apar topar: acele,
 • apse: 1. çıban. 2. şişlik,
 • aptal: budala, akılsız,
 • abdesthane: ayakyolu, tuvalet.
15. Ar İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ar: utanma.
 • ara: 1. aralık, açıklık. 2. fasıla. 3. içinde. 4. karşılıklı ilgi. 5. an, esna.
 • arabozan: fitneci, münafık,
 • aracı: vasıta, arabulucu, komisyoncu, simsar,
 • araç: vasıta, vesait, alet, teçhizat,
 • arakçı: hırsız.
 • araklamak: çalmak, aralıklı: seyrek,
 • aramak: 1. araştırmak. 2.yoklamak,
 • aranmak: 1. araştırılmak. 2. yoklanmak. 3. arzu edilmek. 4. özlenmek.
 • ara sıra: bazen, zaman zaman,
 • arasız: sürekli,
 • araya girmek: karışmak,
 • araz: belirti,
 • arbede: patırtı, kavga,
 • arı: temiz, saf.
 • arılık: zayıflık, sadelik,
 • arınmak: temizlemek,
 • arıza: engel.
 • arızalı: bozuk, dalgalı, engebeli,
 • arif: bilgili.
 • arka: 1. geri, sırt. 2. son. 3.art. 4. koruyucu, yardımcı,
 • arkadaş: dost.
 • arkalamak: korumak,
 • arlanmak: utanmak,
 • armağan: 1. hediye. 2. ödül.
 • armağan etmek: bağışlamak.
 • arsız: utanmaz, yılışık, yüzsüz, art: arka.
 • artakalan: artık, fazla, artmış, ziyade, artırım: tasarruf, tutum, iktisat.
 • artmak: çoğalmak.
 • arz: 1. sunmak. 2. yeryüzü.
 • arzu: istek, dilek, heves,sevda,
 • arzuhal: dilekçe,
16. As İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • asabi: sinirli,
 • asabileşme: kızma,
 • asal: esas, başlıca,
 • aslî. asalet: soyluluk,
 • asayiş: güvenlik, düzenlik,
 • emniyet, asgari: en az.
 • asıl: gerçek, kök.
 • asır: 1. yüzyıl. 2. çağ.
 • asi: başkaldıran, isyancı,
 • asil: 1. soylu. 2. esas, gerçek,
 • asistan: yardımcı,
 • asla: hiçbir zaman, katiyen,
 • asli: 1. baş, temel. 2. esas. 3. ana.
 • asmak: 1. tutturmak. 2. sarkıtmak, sallandırmak. 3. takmak. 4. boş vermek, ertelemek, bırakmak,
 • asrî: modern,
 • ast: alt.
 • asude: sessiz, rahat, aş: yemek.
17. Aş İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • aşama: rütbe, derece, aşağılık: 1. adilik. 2. değersiz.
 • âşık: 1. vurgun, düşkün, çok seven. 2. ozan. 3. sevdalı. 4. meşhur, ünlü kişi.
 • aşınmak: yıpranmak,
 • aşırı: taşkın, çok zorlu, fevkalâde,
 • aşırmak: çalmak,
 • aşikâr: belli.
 • aşikâre: açıkça, saklamadan,
 • aşina: dost, bildik, tanıdık,
 • aşinalık: tanışıklık,
18. At İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • atak: cüretkâr.
 • ataklık: cesaret,
 • atamak: tayin etmek,
 • atelye: işlik.
 • ateşlemek: 1. tutuşturmak. 2. kışkırtmak.
 • ateşlenmek: 1. hararetlenmek, ısısı artmak. 2. aşka gelmek.
 • ateşli: coşkun, hararetli,
 • atıcı: 1. nişancı. 2. yalancı, palavracı,
 • atılgan: girişken, korkusuz, cüretkâr.
 • atılganlık: cesaret,
 • atılım: hamle,
 • atımcı: hallaç,
 • atışma: kavga,
 • atıştırmak: yemek,
 • ati: gelecek, yarın,
 • atik: çevik, kıpırdak,
 • atlatmak: kurtulmak,
 • atlı: süvari,
 • atmak: fırlatmak,
 • atölye: işlik,
19. Av İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • aval aval: aptal aptal,
 • avam: halk.
 • avanta: 1. kazanç. 2. beleş. 3. bedava,
 • avare: işsiz, avane yardakçılar,
 • avlamak: 1. yakalamak, tutmak. 2. kandırmak, aldatmak.
 • avlanmak: 1. yakalanmak. 2.avcılık etmek,
 • avrat: kadın.
 • avunmak: oyalanmak, teselli.
 • avutmak: yatıştırmak, oyalamak,
20. Ay İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • ayaklanma: isyan,
 • ayan: belli, açık.
 • ayartmak: 1. kandırmak, aldatmak,
 • ayazlamak: 1. soğumak. 2.donmak, üşümek,
 • aydın: münevver,
 • aydınlatmak: ışıtmat, tenvir,
 • ayıbalığı: fok balığı,
 • ayıklamak: temizlemek,
 • ayıp: 1. kusur, eksiklik. 2. leke, damga,
 • ayıplamak: kınamak, ayırmak: 1. seçmek. 2. tutmak. 3. yeğlemek,
 • aykırı: 1. ters. 2. karşıt. 3.münasebetsiz,
 • aylak: işsiz,
 • aylakçılık: avarelik,
 • aymak: ayılmak, uyanmak.
 • aymaz: gafil,
 • ayraç: parantez,
 • aynı: eş, benzer, ayrı: 1. ırak. 2. yalnız. 3. tek.
 • ayrıksız: istisnasız,
 • ayrıcalık: imtiyaz,
 • ayrılmak: gitmek, uzaklaşmak,
 • ayrım: fark.
 • ayrışık: 1. aykırı karşın. 2.türlü, çeşitli,
 • ayrıntı: teferruat, detay, tafsilât,
 • ayyaş: sarhoş.
21. Az İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • az: eksik, noksan, biraz, kıt,seyrek,
 • aza: üye.
 • azade: serbest, özgür,
 • azadetmek: 1. koyuvermek, serbest bırakmak. 2. özgür kılmak,
 • azaltmak: eksiltmek, çıkarmak, indirmek,
 • azamet: ululuk,
 • azami: maksimum,
 • azap: sıkıntı.
 • azarlamak: 1. paylamak. 2. çıkışmak. 3. terslemek.
 • azat: hür, serbest.
 • azıcık: biraz.
 • azık: nevale, gıda.
 • azılı: azgın, yaramaz.
 • azınlık: ekalliyet.
 • azil: atma, çıkarma, bırakma.
 • azim: 1. kararlılık. 2. sebat.
 • aziz: 1. ermiş, eren. 2. sevgili.
 • azizlik: muziplik, şaka.
 • azletmek: 1. çıkarmak. 2.uzaklaştırmak,
 • azman: gelişmiş, iri.
 • azmetmek: karar vermek.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.